Zalo & Viber: +1(832) 268-9999
Chuyên tư vấn vận chuyển hàng hóa cá nhân PHI MẬU DỊCH từ Mỹ về Việt Nam
Không mất liên lạc dù là đang ở Việt Nam

Quý khách là Việt kiều, du học sinh, hoặc kể cả người ở Việt Nam.
Muốn có một địa chỉ tại Mỹ để giao dịch, nhận thư từ, nhận hàng v.v....

Lệ phí là $30/tháng
Phí scan thư từ 30 cents mỗi trang
Số phone Mỹ 10/tháng + 10.9 cents/phút chuyến cuộc gọi từ Mỹ về Việt Nam.
Phí chuyển thư hoặc hàng hóa về VN dựa theo trọng lượng và báo giá trước khi gửi cho quý khách.

Hộp thư sẽ có tên riêng và địa chỉ của quý khách.

Muốn biết thêm chi tiết. Vui lòng liên lạc chúng tôi
Zalo & Viber: +1(832) 268-9999
baogia@muahangmy.net